توسعه همکاری‌های ایران و سوریه در بخش برق

قائم‌مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق مطرح کرد؛ حضور شرکت‌های ایرانی در بازسازی صنعت برق سوریه/ توسعه همکاری‌های ایران و سوریه در بخش برق قائم‌مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق از حضور فعال شرکت های ایرانی در بازسازی صنعت برق سوریه خبر […]