راه نجات حوضه زاینده رود

مدیر مطالعات منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اصفهان : راه نجات حوضه زاینده رود مدیریت یکپارچه است مدیر مطالعات منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اصفهان راه نجات حوضه زاینده رود را مدیریت یکپارچه مدیریت منابع آبی دانست و گفت:‌ سرانه منابع آب تجدید پذیر به شدت کاهش پیدا کرده و دچار تنش آبی شده‌ایم. به […]