تحقیق و توسعه

هوش تجاری

هوش تجاری ( BI )

هوش تجاری

شرکت مهندسی کنترل سازان فرایند با آغاز ورود نرم افزار ERP  محصول شرکت Oracle  به ایران , نقش موثری در بومی سازی و توسعه آن داشته است .

هوش تجاری (BI) , داده های سازمان شما را از هر منبعی استخراج کرده و سپس سلف سرویس گزارش سازی و تحلیل را در نوک انگشتان همه تصمیم سازان سازمان قرار میدهد . تصمیم گیرندگان , زمان کمتری را صرف به دست آوردن اطلاعات می کنند,در عوض زمان بیشتری برای تحلیل و تصمیم گیری های استراتژیک دارند.

امروزه, بازار رقابتی به معنای تلاش برای سوددهی بیشتر است و این امر مستلزم بهبود فرایندهای تصمیم سازی در سازمان است .

چرا به هوش تجاری نیاز دارید ؟

  • وضعیت سوددهی مداوم کافی نیست, رقابت و ابزار مهم است.
  • نیاز به اتخاذ تصمیمات بدون نقص, بهتر و سریعتر در بازار رقابت
  • نیاز به واکنش سریع در برابر تغییرات بازار

چند نکته پیرامون هوش تجاری

هوش تجاری, سیر تبدیل داده های خام سازمان به اطلاعاتی است که منجر به تولید دانش و تصمیم می گردد. همچنین در برگیرنده همه زمان هاست:گذشته, حال و آینده.

این هوش تمامی سطوح کاربری (کاربر نهایی, مدیر میانی و مدیریت ارشد) را شامل میشود و میتواند در تمامی سطوح اجرایی نیز کاربردی باشد و سطوح عملیاتی, تاکتیکی و استراتژیک سازمان شما را تحقق بخشد .

BI, جهت تحلیل و تعامل داده ها برای مدیریت کردن کسب و کار , بهبود عملکرد , کشف فرصتها و بهره برداری موثر است.

نمونه هایی از کاربرد هوش تجاری

هوش تجاری

  • اطلاعات را در دسترس مدیران قرار خواهید خواهید داد تا در آینده مدیریت و نظارت توانا گردند .
  • به این سوال پاسخ خواهید داد که آیا نمودار های میله ای فروش, درجای خود قرار دارند؟
  • به این سوال پاسخ خواهید داد که آیا مخارج منطبق با طرح است یا بیش از بودجه می باشد؟
  • فرایندهای کسب و کار را  بهبود بخشیده و گلوگاه های آن را شناسایی خواهید کرد.
  • چگونگی فروش در مناطق مختلف , توسط انواع خطوط محصول را ردیابی خواهید کرد.
  • به کشف فرصت های جدید کسب و کار خواهید پرداخت.
  • عملکرد کسب و کار خود را بهبود خواهید بخشید

برای مشاوره و انجام فرایند های BI  برای سازمان خود با ما در تماس باشید .