مطالعات مرحله اول و ۲ تله متری آب اصفهان و حومه

تاریخ شروع :۸۵/۰۸/۲۲ تاریخ پایان :۸۷/۰۲/۲۲ نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان کلید واژه : تله متری – اسکادا – سیستم هوشمند – مدیریت انرژی – PLC – کنترل از راه دور – صرفه جویی – انرژی