نظارت بر اجرای خط انتقال آب شهرک صنعتی محمد آباد

تاریخ شروع : ۸۸/۰۳/۰۳

تاریخ پایان : ۸۸/۰۶/۱۸

نام کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

 

 

کلید واژه :  تله متری – اسکادا – سیستم هوشمند – PLC – انرژی – صرفه جویی – کنترل از راه دور