مطالعات مرحله اول و دوم طرح مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مبارکه

تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۲/۲۱

تاریخ پایان : ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

پروژه در دست انجام می باشد.

نام کارفرما :شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

کلید واژه :  تله متری – اسکادا – سیستم هوشمند – PLC – انرژی – صرفه جویی – کنترل از راه دور