مطالعات طراحی و نظارت تله متری شهر دوگنبدان

تاریخ شروع :۹۵/۰۴/۱۳

تاریخ پایان :۹۶/۰۳/۱۳

پروژه در دست انجام می باشد.

نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویر احمد

کلید واژه :  تله متری – اسکادا – سیستم هوشمند – PLC – انرژی – صرفه جویی – کنترل از راه دور