انجام خدمات مطالعات مرحله سوم (نظارت عالیه و نظارت کارگاهی) تصفیه خانه فاضلاب شهر نطنز

تاریخ شروع :۱۳۹۶/۰۳/۰۹

در دست انجام

نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

کلید واژه :  تله متری – اسکادا – سیستم هوشمند – PLC – انرژی – صرفه جویی – کنترل از راه دور