وزیر نیرو: حل چالش آب به تدبیر نیازمند است

وزیر نیرو: تاکید بر مدیریت تقاضا در دوره جدید فعالیت وزارت نیرو/حل چالش آب به تدبیر نیازمند است/ افزایش نقش سازمان‌های مردم نهاد در سازو کارهای صنعت آب و برق وزیر نیرو با تاکید بر ایجاد گفتمان جدید در صنعت آب و برق مبتنی بر مدیریت تقاضا، گفت: آنچه در تحقق این مسیر ناهموار به […]