انرژی خورشیدی

برق خورشیدی یکی از بهترین فناوری های ۱۰۰ سال اخیر می باشد که می توان به کمک یک پنل خورشیدی و تجهیزات جانبی با استفاده از انرژی موجود در نور خورشید ، انرژی الکتریکی تولید نمود . امروزه در بسیاری از کشور های اروپایی از پکیج برق خورشیدی به عنوان منبع اصلی و یا حتی […]