نظارت

نظارت عالیه و کارگاهی در بخش های ساختمانی، فرآیند، مکانیکال، برق وابزار دقیق در پروژه های:

– خطوط انتقال وتوزیع آب
– شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری وصنعتی
– تصفیه خانه های آب
– تصفیه خانه های فاضلاب شهری و صنعتی
– نظارت بر پیاده سازی طرح های تله متری واسکادا در بخش های برق ، ابزاردقیق ، مخابرات ، مراکز کنترل و مانیتورینگ در صنعت آب و فاضلاب

قابلیت ها :
– آشنایی کامل با استانداردهای اجرائی روز دنیا در زمینه تأسیسات آب وفاضلاب، برق ، سیویل و ابزار دقیق
– آشنایی کامل با آئین نامه ها و بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی
– آشنایی کامل با فهارس بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و قیمت و مشخصات فنی در رسته های مختلف
– استفاده از نرم افزار های تهیه صورت وضعیت و برآورد